Vannforsyning

 

Vi leverer tekniske installasjoner til UV-anlegg, ventilkamre samt komplette ledningsanlegg med pumpe- og datastyringssystemer.

Eksempler på våre leveranser:

  • Sør-Fron kommune, UV anlegg med pumpestasjon
  • Vik og Kvaløysæther vannverk, 11000 m sjøledning, styringssystemer og høydebasseng
  • Høylandet kommune, overføringsledning med 4000 m sjøledning og pumpestasjon
  • UV-anlegg (desinfeksjon) for Aure kommune, Tjeldbergodden
  • UV-anlegg for Narvik kommune
  • UV-anlegg til SalMar sin matproduksjon

Vannforsyning

Vi har en helhetlig kompetanse slik at vi kan planlegge og gjennomføre anlegg fra A-Å. I staben har vi rørleggermester, snekkere, automasjonsmekanikere og PLS-/elektromontører.

Kontakt QPS as

1 + 3 =

Adresse

Bygg 70 Rinnleiret industriområde,

7600 Levanger

Du treffer oss

Mandag – Fredag: kl 0800 – 1600

Tlf: 977 18931

Epost qps