QPS as og SalMar har inngått en for QPS stor og viktig kontrakt om levering av sjøvannsystemer til den nye fordlingsfabrikken i Lenvik på Senja. Dette blir verdens største og mest moderne fabrikk for bearbeiding av fisk.

SalMar skriver selv på sin hjemmeside: «InnovaNor som anlegget vil hete, blir den største og mest moderne laksefabrikken i Nord-Norge…..regionen (Lenvik/Senja) får et banebrytende ilandføringsanlegg for laks med slakteri og bearbeidingsavdeling med det nyeste som finnes av teknologi og produksjonsutstyr.»

QPS skal stå for prosjektering- og bygging av sjøinntak på sjøbunn- komplett pumpestasjon med 9 systemer for pumping av forskjellige medier samt bakteriologisk rensing av sjøvann for bruk i produksjonen. Design av alt fra rør, maskiner, uv-anlegg, elektroinstallasjoner og datasystemer. Kontrakten er kommet i stand etter et langvarig samarbeid med SalMar tidlere. Et samarbeid som har fungert meget godt og hvor begge parter har brukt sin kompetanse til å få gode løsninger.