QPS as legger vannledning i ulendt terreng med helikopter. Totalprosjekt 10 km med sjøledning og 3 km i fjell og myrterreng.

Høydebasseng mm. Blant annet elektroniske vannmålere med batteridrift og signalgiving over mobilnettet.