Sjøvann sparer millioner av kilowattimer

På Grilstad Marina i Trondheim brukes sjøvann til oppvarming og kjøling. Faktisk er så mye som 95 prosent av energien til oppvarming og kjøling egenprodusert fra sjøvann på enkelte bygg. Siden installasjonen har Koteng Eiendom spart tre til fire millioner kilowattimer.

QPS har spesialisert seg på energianlegg til oppvarming og kjøling basert på sjøvann. Teknologien er godt utprøvd, og QPS har levert en rekke anlegg som årlig sparer kundene for betydelige energikostnader. En av dem er Grilstad Marina.

Grilstad Marina er en ny bydel i Trondheim bestående av 67.500 kvadratmeter med boliger fordelt på 632 boenheter og 134.000 kvadratmeter med næringsareal. Koteng Eiendom bruker fornybar energi fra sjøvann på næringsarealene.

Sparer millioner av kilowatt
Energiansvarlig i Koteng Eiendom, Rune Solberg, jobber med energiøkonomisering i bygningsmassen for eiendomsutvikleren i Trondheim. Han forklarer hvordan anlegget virker:

– Vi henter sjøvann på 60 meters dybde fra fjorden like utenfor. Her holder vannet rundt åtte grader hele året igjennom. Ved hjelp av varmepumper hentes varmen fra sjøvannet på vinteren. På sommeren bruker vi sjøvannet til kjøling. På den måten får vi veldig energieffektive bygg når det gjelder oppvarming og kjøling, sier Solberg, som gleder seg over store besparelser.

– På enkelte bygg har vi spart 1,5 millioner kilowattimer. Det er på kun ett bygg. Totalt har vi nok redusert andelen kjøpte kilowatt med tre til fire millioner. Dette gjelder en periode på 5–6 år. Energianlegget basert på sjøvann gir oss en stor egenproduksjon av energi. Faktisk er så mye som 95 prosent av energibehovet produsert med energi fra sjøvann, sier Rune Solberg.

Utnytter Golfstrømmen
Til tross for at en stor del av bygningsmassen i Norge ligger like ved sjøen, er fornybar energi fra sjøvann brukt i svært liten grad. Med Golfstrømmen har norskekysten et stort potensial til bruk av sjøvann til både oppvarming og nedkjøling.

– Ja, her står Golfstrømmen helt sentralt. Energien som vi utnytter kommer fra det karibiske hav, der Golfstrømmen starter. Den treffer norskekysten med seks grader om vinteren og enda mer om sommeren, forklarer prosjektleder i QPS, Arvid Engløkk, som ser en stor fremtid for grønn energi hentet fra sjøvann.

Stort sparepotensial
 – Jo større energibehov byggene har, jo mer lønnsomt er det. Aller størst er innsparingen på næringsbygg og prosessindustri som har behov for kjøling. Det å senke temperaturen én grad koster over dobbelt så mye som å øke temperaturen én grad. Det gjør at innsparingen er aller størst der kjølebehovet er stort, men energianlegg til oppvarming og kjøling basert på sjøvann er en god løsning for mange typer bygg. Jeg mener at vi bygger altfor mange boligkomplekser ved sjøen i Norge som ikke utnytter dette.

– Virkningsgraden på pumpene er 1 på 8. Det vi si at du kjøper en kilowatt og får åtte kilowatt ut. Det gir sju gratis kilowattimer. I fratrekk kommer naturligvis både driftskostnader og avskrivninger på anlegget, men inntjeningen er likevel stor, så stor at forskere på Sintef lar seg begeistre, sier Engløkk.