Referanser

 

Spesialoppdrag

Lang erfaring med væsker og rør har gitt oss kunnskap vi drar nytte av ved utfordrende oppdrag

Tømming av renseanlegg på 32 timer, 34 millioner liter måtte ut på en kontrollert måte

 

 

 

 

1000 mm sjøledning med 300 tonn betonglodd

 

 

Flatanger: Bygde landets første store anlegg for kunstig grunnvannsproduksjon i løsmasser. Fugerer fortsatt like godt etter 20 år. Har lagt 18000 meter sjøledninger for sammenkobling av flere anlegg

Grilstad Marina ved Ranheim Trondheim

 

 

 

 

 

Kontakt QPS as

13 + 5 =

Adresse

Bygg 70 Rinnleiret Industriområde 

7600 Levanger

Du treffer oss

Mandag – Fredag: kl 0800 – 1600

Tlf: 977 18931

Epost qps