Pumpestasjon for avløp

QPS leverer komplette ledningsanlegg med pumpe- og datastyringssystemer til kommunal vannforsyning og avløpsvann. I Nittedal sikrer QPS at kommunens tjenester knyttet til avløp fungerer optimalt for deres nær 25.000 innbyggere.

Les mer