Sjøvann

Oppdrettsanlegg, akvakultur og sjøvann

Vi leverer pumpestasjoner for sjøvann til oppdrettsnæringen.

Ved vårt nye anlegg på Rinnleiret ved E6 i Verdal, bygger vi komplette pumpestasjoner som leveres ferdig testet og klare for montering. Transport foretas med bil eller båt over hele landet.

QPS har levert flere spesialstasjoner for aggressive væsker. Med utgangspunkt i høy kompetanse i Verdal industripark, kan vi foreta riktig materialvalg i forhold til disse aggressive væskene.

Noen av våre referanser

  • SalMar Kverva
  • UV-anlegg til SalMar sin matproduksjon
  • SINTEF fiskeri og habruk
  • SalMar Senja
  • Lerøy Seafood, Hitra
  • Mowi, Hitra

Bruk vårt kontaktskjema eller ring +47 70 30 71 70

Vi kommer gjerne på befaring! Ved å kontakte oss, vil vi personlig reise ut til anlegget for sammen å finne den beste løsningen.

Samarbeidspartnere

QPS samarbeider med en rekke leverandører på kvalitetskomponenter som pumper, styringssystem o.l. som vi bygger inn i våre løsninger.