Energianlegg

Energianlegg til oppvarming og kjøling

QPS har lang ekspertise i pumping og behandling av sjøvann til en rekke formål, og er Midt-Norges ledende leverandør av energianlegg hvor energien hentes fra sjøvann.

Ved å installere et energianlegg, kan du spare ca 60 til 80 prosent av bygget sitt energiforbruk til oppvarming, sammenlignet med alternative energikilder.

Referansehistorier

senja1vannror

Sjøvann sparer millioner av kilowattimer

På Grilstad Marina i Trondheim brukes sjøvann til oppvarming og kjøling. Faktisk er så mye som 95 prosent av energien til oppvarming og kjøling egenprodusert fra sjøvann på enkelte bygg.

Noen av våre referanser

  • Leiv Eriksson-senteret: Oppvarming og kjøling
  • Grilstad Marina: Oppvarming og kjøling
  • Adressabygget i Trondheim
  • Sintef Ocean
  • Sjukehuset Nordmøre og Romsdal SNR

Bruk vårt kontaktskjema eller ring +47 70 30 71 70

Vi kommer gjerne på befaring! Ved å kontakte oss, vil vi personlig reise ut til anlegget for sammen å finne den beste løsningen.

Samarbeidspartnere

QPS samarbeider med en rekke leverandører på kvalitetskomponenter som pumper, styringssystem o.l. som vi bygger inn i våre løsninger.