Vann og avløp

Kommunal vannforsyning og avløpsvann

Vi i QPS har en helhetlig kompetanse slik at vi kan planlegge og gjennomføre anlegg fra A-Å.

I staben har vi rørleggermester, snekkere, automasjonsmekanikere og PLS-/elektromontører. Vi leverer tekniske installasjoner til UV-anlegg, ventilkamre samt komplette ledningsanlegg med pumpe- og datastyringssystemer.

Referansehistorier

Levanger

Trykkøkningsstasjon for drikkevann

I Levanger har QPS levert en trykkøkningsstasjon for drikkevann som sikrer to kommuner med nær 35.000 innbyggere sikker forsyning av vann.

Nittedal kommune 01

Pumpestasjon for avløp

QPS leverer komplette ledningsanlegg med pumpe- og datastyringssystemer til kommunal vannforsyning og avløpsvann. I Nittedal sikrer QPS at kommunens tjenester knyttet til avløp fungerer optimalt for deres nær 25.000 innbyggere.

Noen av våre referanser

  • Oslo kommune: Pumpestasjon avløp på Lysaker
  • Vik og Kvaløysæther vannverk: 11000 m sjøledning, styringssystemer og høydebasseng
  • Høylandet kommune: Overføringsledning med 4000 m sjøledning og pumpestasjon
  • Narvik kommune: UV- og pumpeanlegg
  • Tjeldbergodden, Aure kommune: UV-anlegg (desinfeksjon)
  • Nittedal kommune: Pumpestasjon avløp, hovedstasjon sentrum

Bruk vårt kontaktskjema eller ring +47 70 30 71 70

Vi kommer gjerne på befaring! Ved å kontakte oss, vil vi personlig reise ut til anlegget for sammen å finne den beste løsningen.

Samarbeidspartnere

QPS samarbeider med en rekke leverandører på kvalitetskomponenter som pumper, styringssystem o.l. som vi bygger inn i våre løsninger.