Pumpestasjon for avløp

QPS har dimensjonert og levert pumpeløsninger med styring på hovedpumpestasjonen i Nittedal kommune.

QPS leverer komplette ledningsanlegg med pumpe- og datastyringssystemer til kommunal vannforsyning og avløpsvann. I Nittedal sikrer QPS at kommunens tjenester knyttet til avløp fungerer optimalt for deres nær 25.000 innbyggere.

På hovedpumpestasjonen i Nittedal går alt avløp fra bygda via en rørledning under elvebunnen og inn til renseanlegget i Lillestrøm.

QPS har dimensjonert og levert pumpeløsninger med styring. Anlegget har tre pumper der to er drift og én står stand by i reserve. Det gjør at de kan utføre vedlikehold på pumpene, uten at det går ut over kapasiteten på anlegget. I tillegg er det montert øyekroker i veggen som gjør det lett å trekke pumpene ut for demontering og vedlikehold.