Kommunal vannforsyning og avløpsvann

Vi har en helhetlig kompetanse slik at vi kan planlegge og gjennomføre anlegg fra A-Å.

Oppdrettsnæring, akvakultur og sjøvann

QPS leverer pumpestasjoner for sjøvann til oppdrettsnæringen.

Energianlegg til oppvarming og kjøling

QPS har lang ekspertise i pumping og behandling av sjøvann til ren rekke formål.