Trykkøkningsstasjon for drikkevann

I Levanger har QPS levert en trykkøkningsstasjon for drikkevann som sikrer to kommuner med nær 35.000 innbyggere sikker forsyning av vann.

QPS leverer komplette ledningsanlegg med pumpe- og datastyringssystemer til vannforsyning og avløpspumping. Pumpestasjoner, som den i Levanger, er et av pumpespesialisten QPS sine hovedområder.

På trykkøkningsstasjonen på Levanger er det store dimensjoner på rørene. Årsaken er at pumpestasjonen kan pumpe vann begge veier, til to forskjellige kommuner ved behov. Med enkle tastetrykk kan vannstrømmen snus dersom det oppstår akutte problemer med ledningsnettet i en av kommunene. Det sikrer leveringsdyktigheten ved en prekær situasjon.  

– QPS har hatt en totalleveranse på trykkøkningsstasjonen for drikkevann i Levanger. Vi startet med detaljprosjektering, vi bygget røranlegget, overbygg og sto for betongarbeidet. I tillegg hadde vi ansvar for elektro, dataanlegget og styringen av systemet, sier prosjektleder i QPS, Arvid Engløkk og legger til:

– Dataanlegget er såpass avansert at en driftsoperatør kan sitte hjemme i stua og se hvordan anlegget fungerer og starte og stoppe pumpen. Det gir god fleksibilitet og mulighet for svært kort responstid, sier Engløkk.

I løsningen fra QPS kan det settes opp varslinger og alarmer etter ønsker og behov. Det bidrar til å avdekke hendelser i en tidlig fase.